Přeskočit na obsah

BIOREZONANCE BICOM, ERI Medical, Zapper, atd.

Když něčemu nerozumím, nejsem schopna pochopit fungování nebo nemám dostatečné základy pro to, abych si informace hledala sama, obracím se na povolanější.

V praxi jsem se již u několika pacientů setkala s odezvou na metody BIOREZONANCE BICOM, ERI Medical, Zapper, atd. Zkušenosti, které mi pacienti sdělovali, byly rozporuplné a o fungování těchto metod sami moc nevěděli.

Proto jsem začala pátrat. Protože mechanismy fungování přístrojů pro mě spadají do kategorie vědecké, obrátila jsem se tedy s otázkou přímo na vědce. Tým, který stojí za skupinou Zeptej se vědce má pro nás smrtelníky velké pochopení a vysvětlovat umí i obtížnější témata. Svá vysvětlení zakládají na studiích, dostupných informacích a svých znalostech.


Pojďte se tedy se mnou podívat, co jsem se dozvěděla.

Opověď za tým Zeptej se vědce jsem upravila jsem stylově, nikoliv textově. Proto se jedná o doslovnou citaci.


⇒ Pomoc z přírody:

„Dobrý den. Chtěla bych se vás zeptat na metody biorezonance, které v současné době trendují. Diagnostikují se těmito metodami různé nemoci, od parazitů až po deprese. Lze tyto přístroje nějak vědecky zhodnotit? Mohou umět diagnostikovat nemoci a pokud ano, jak vlastně fungují? Děkuji za odpověď a váš čas, který nám věnujete.”

⇒ Zeptej se vědce:

„Dobrý den, máme zpracovanou odpověď na Váš dotaz:

Použití Vámi zmíněných a podobných přístrojů (BICOM, ERI Medical, Zapper, atd.) můžeme schovat pod termíny “biorezonance”, “biorezonanční terapie” nebo “bioenergetická terapie”.

Biorezonance je metoda alternativní medicíny. Je založena na předpokladu, že buňky, tkáně, orgány lidského těla vydávají a komunikují spolu formou záření (setkáváme se s pojmy elektromagnetického vlnění/záření, vibrace, biofotony).

Pomocí biorezonančních přístrojů lze údajně tato záření detekovat a odlišit od sebe frekvence přirozené a tělu vlastní od těch nepřirozených, škodlivých (alergeny, toxiny, “energeticky oslabené” a poškozené tkáně, nádorové buňky, bakteriální a parazitární infekce).

Tyto přístroje pak mají být schopné organismus “harmonizovat” posílením tělu vlastních frekvencí a invertováním (“otočením”) škodlivých frekvencí, které pak vysílají zpátky do těla, a tím tyto škodlivé frekvence naruší.

Pojďme se podívat, co na tato tvrzení alternativní medicíny říká věda.

V souvislosti s biorezonancí často zaznívá řada odborných termínů z oblasti biologie, medicíny a fyziky.

Při bližším pohledu však zjistíme, že se jedná o hrubé nepochopení či misinterpretaci základních biologických a fyzikálních principů.

Narážíme zde na tři zásadní problémy:

1) Buňka jako taková žádnou “vlastní frekvenci” nemá.

Elektrony v atomových obalech molekul (všech, včetně těch, ze kterých se skládají buňky) vibrují a rotují. Existují tzv. energetické hladiny, které souvisí s tím, že elektrony vázané v atomu se nemohou pohybovat náhodně, nýbrž musí dodržovat pravidla daná kvantovou mechanikou. Pokud dodáme elektronu energii odpovídající rozdílu dvou hladin, přeskočí do vyšší energetické hladiny. Tento stav je ale nestabilní a nakonec elektron spadne zpět do nejnižší dostupné hladiny, vyzařuje přitom přebytečnou energii [1]. Elektromagnetické záření o určité frekvenci nese odpovídající množství energie, a tedy pokud zvolíme frekvenci odpovídající rozdílu dvou hladin, opravdu dojde k pohlcení energie a přeskoku elektronu na vyšší hladinu. Důležité však je, že každá molekula obsahuje spoustu elektronů, které mají rozdílné energie.

2) I za předpokladu, že bychom byli schopni výše zmíněné “frekvence” detekovat, vzhledem k obrovskému množství buněk, molekul a atomů, které se v těle vyskytují, nelze tyto v žádném případě jakýmkoliv přístrojem od sebe odlišit. Tím spíše od sebe neodlišíme “prospěšné” frekvence od těch “škodlivých”. Bakterie i paraziti se skládají ze stejných molekul jako naše tělo.

3) Zcestná je i představa, že hypotetické “škodlivé” frekvence je možné jednoduše “vyrušit”, a tím organismus navrátit do zdravého stavu.

Tímto se už zabývali i jiní [2][3].

Lidské tělo se neustále “koupe” v přívalu elektromagnetického záření všech možných energií – od radiových vln přes infračervené záření, viditelné spektrum, UV, gamma radiaci po kosmické záření.

Kdyby tento efekt měl nějaký významný vliv na chování buňky, mohli bychom to pozorovat.

Např. tzv. tvrdé záření, které nese dostatečnou energii na to, aby vyráželo elektrony z atomových obalů, rozhodně biologické účinky má – např. nemoc z ozáření či radiací způsobenou rakovinu.

Nízkoenergetické záření, které používají nabízené přístroje (1 Hz – 250 kHz), odpovídá rádiovým vlnám, které žádné takové biologické účinky nemají [4].

Nejčastěji byla biorezonance studována v kontextu následujících problémů:

  • revmatoidní artritida (provedený experiment nemá potřebné kontroly, [5])
  • odvykání kouření (jeden z autorů je ve střetu zájmů, neboť vlastní biorezonanční firmu) [6]
  • atopická dermatitida/ekzém (bez účinku) [7]
  • rakovina (bez účinku) [8]

Dále se biorezonance údajně používá k léčbě různých dalších obtíží (bolesti břicha, fibromyalgie, syndrom přetrénování, alergie, astma, deprese), pro něž se nám však nepodařilo dohledat konkrétní studie, bez nichž jsou jakákoli tvrzení o jejím účinku nepodložená a nevěrohodná.

Existuje velmi málo studií zkoumajících terapeutickou efektivitu biorezonance, a ty kvalitně provedené zpravidla konstatují, že biorezonance nemá větší účinek než placebo.

Za tým Zeptej se vědce odpovídali Ondra a Vojta

Ondřej Vaňátko, Ústav experimentální medicíny AV ČR
Vojtěch Dolejš, Centrum molekulární biologie (ZMBH), Univerzita v Heidelbergu

Zdroje:

[1] Atkins, Physical chemistry 10th edition, kapitoly 7,8,9; W.H.Friedman and Company, 2014
[2] https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2016-5/download?hl=cs str. 271
[3] https://vtm.zive.cz/clanky/pseudovedy-biorezonance-je-spatna-biologie-spatna-fyzika-a-spatna-veda/sc-870-a-193044/default.aspx
[4] https://www.emf-portal.org/en/cms/page/home/technology/general/electromagnetic-spectrum
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12511993/
[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25231565/ Med-Tronik; časopis momentálně neimpaktovaný (Research in Complementary Medicine)
[7] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9066509/
[8] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8124604/


 

Jaký názor na BIOREZONANCE BICOM, ERI Medical, Zapper, atd. máte vy?

Máte nějaké zkušenosti, které výše zmíněné odpovědi vyvracejí nebo potvrzují?

Budeme rádi za sdílení vašich zkušeností.

Napsat nám je můžete na info@pomoczprirody.cz