1

Inženýra z vás sice neuděláme, ale na konci semestru od nás získáte potvrzení o absolvování kurzu a vysvědčení.

A pokud v kurzu absolvujete oba dva semestry (jarní/letní a podzimní/zimní), čeká vás slavnostní zakončení vašeho studia a možnost pokračovat v dalším ročníku.

2

Sejdeme se jednou za dva týdny ve středu dopoledne. (Pro šprty a dobrovolníky bude možnost chodit každý týden.)

Domácí úkoly budeme dělat při hodinách, aby se nestalo, že vám je třeba sní vnoučata.

Budeme sbírat jedničky i černé puntíky. Oboje bude nutné si patřičně zasloužit.

Společně s lektory absolvujeme předměty:

  • literatura,
  • matematika,
  • fyzika,
  • svět kolem nás,
  • výtvarná výchova,
  • a pro zájemce i práce s internetem

V létě budeme mít prázdniny.

3

ROZVH 1. SEMESTRU:

Začátek semestru: 11.května 2022

Výuka: středy od 8:00 do 11:45

Povinné vyučovací dny: 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 31.8., 14.9.

Vysvědčení a zakončení 1. semestru: 12.10.2022

Cena semestru: 600 Kč

Kapacita semestru: max. 12 účastníků

1